Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

GIÁO SƯ TRẦN GIA PHỤNG BÌNH LUẬN CÔNG HÀM BÁN NƯỚC CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG 1958

ĐẢNG QUYỀN, NHÂN QUYỀN VÀ THANH NIÊN - Trần Gia Phụng24.11.2013 -  Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) là hậu thân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) điều khiển. Chế độ CSVN là chế độ độc tài đảng trị toàn trị, đặt quyền lợi của đảng lên bậc tối thượng, có thể gọi là chế độ đảng quyền.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

BẢY MƯƠI NĂM KHỦNG BỐ - Trần Gia Phụng


http://3.bp.blogspot.com/-EoFvibHak0E/VUSfNqtRT9I/AAAAAAAAypY/5L_a4TAGvOY/s1600/mycanh.jpg


Vào giữa tháng 11-2015, cả thế giới xúc động về tin khủng bố tối Thứ Sáu 13-11-2015 tại các địa điểm giải trí ở Paris.  Trong toàn cảnh Âu Châu thanh bình từ khi thế chiến thứ hai chấm dứt năm 1945 cho đến nay, tin tức và hình ảnh khủng bố dồn dập trên truyền hình, gây xôn xao dư luận khắp nơi, kể cả ở Bắc Mỹ vì Bắc Mỹ cũng là một trong những mục tiêu mà khủng bố đã từng nhắm tới. 

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Việt Nam và đại nạn Trung Hoa - Trần Gia Phụng

Đại nạn Trung Hoa thời cổ sử

Lược đồ Âu Lạc thế kỷ I-III (Nhà Hán chia Âu Lạc thành ba quận là Giao Chỉ,Cửu Chân và Nhật Nam )
Lược đồ Âu Lạc thế kỷ I-III (Nhà Hán chia Âu Lạc thành ba quận là Giao Chỉ,Cửu Chân và Nhật Nam )
Việt Nam nằm về phía nam Trung Hoa, một nước lớn so với Việt Nam. Vị trí địa lý nầy là một đại nạn thường trực cho Việt Nam, vì các nhà lãnh đạo Trung Hoa qua mọi thời đại, luôn luôn ỷ thế nước lớn, kiếm cách xâm lăng các nước nhỏ láng giềng, trong đó có Việt Nam. Bài nầy trình bày đại nạn Trung Hoa thời cổ sử.

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

ĐỊA DANH ĐÀ NẴNG - Trần Gia Phụng
Trước hết, tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức giao cho tôi công việc trình bày một đề tài văn hóa trong Đại hội đồng hương và thân hữu QN-ĐN vùng Toronto và phụ cận tối hôm nay.  Đề tài tôi xin trình bày là “Địa danh Đà Nẵng”.
                                                                                               
Đà Nẵng là thành phố lớn ở phía bắc tỉnh Quảng Nam.  Qua lịch sử, Đà Nẵng có tất cả năm (5) tên khác nhau: Đà Nẵng, Hàn hay Cửa Hàn, Tourane, Vũng Thùng, Thành phố Thái Phiên.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

CHUYỆN MỘT NGƯỜI QUẢNG NAM HAY CÃI - Trần Gia Phụng
Trong Đại hội Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Toronto năm vừa qua, có một người bạn đặt câu hỏi: "Ai là nhà văn trào lộng Quảng Nam tiêu biểu?  Tôi trả lời rằng theo nhiều người, thì đó là nhà văn Phan Khôi, vì Phan Khôi có nhiều đặc điểm của một người Quảng Nam hay cãi, ưa lý sự, hóm hỉnh, và cam đảm nữa. 

NGÀY SINH HỒ CHÍ MINH? - Trần Gia Phụng
Hiện nay, theo đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), ngày sinh chính thức của Hồ Chí Minh (HCM) là ngày 19-5-1890.  Tuy nhiên, có tài liệu cho biết HCM có nhiều ngày sinh khác nhau.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

TUẦN LỄ VÀNG - Trần Gia Phụng
Sau khi thành lập ngày 2-9-1945, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh (HCM) và Việt Minh (VM) lãnh đạo, họp phiên thứ nhứt ngày 3-9-1945.  Một trong những việc quan trọng đầu tiên chính phủ phải giải quyết là vấn đề ngân sách quốc gia.  Theo tài liệu của VM, khi thành lập chính phủ, ngân quỹ trung ương nhà nước VM chỉ có 1,25 triệu đồng bạc Đông Dương, trong đó có 580,000 tiền rách chờ tiêu hủy; trong khi các khoản nợ lên đến 564 triệu đồng. (eFinance Online).  Đây là theo số liệu do Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đưa ra, còn thực tế như thế nào thì khó biết. 

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

LỜI THỀ BỐN KHÔNG NGÀY 2-9 - Trần Gia Phụng


Trong lễ ra mắt chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ngày 2-9-1945 tại Hà Nội, Hồ Chí Minh (HCM) đưa ra lời thề hết sức long trọng. Trước khi đề cập đến lời thề ngày 2-9-1945 của HCM, xin sơ lược tiến trình cướp chính quyền của HCM và Mặt trận Việt Minh (VM).

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

PHÁP TRỞ LẠI VIỆT NAM - Trần Gia Phụng
Thế chiến thứ hai bùng nổ ngày 3-9-1939.  Đức tràn chiến xa tấn công Pháp tháng 5-1940.  Thủ tướng Pháp Paul Reynaud, mới cầm quyền ngày 23-3-1940, liền từ chức ngày 16-6-1940.  Thống chế Henri Philippe Pétain lên thay, đứng ra điều đình với Đức.  Pétain ký hiệp định đình chiến với Đức tại Compiègne ngày 22-6-1940, giao cho Đức khoảng 3/5 nước Pháp ở phía bắc. Từ ngày 2-7-1940, chính phủ Pétain dời đô đến Vichy, quận hạt Allier, vùng Auvergne, miền trung nước Pháp, nên thường được gọi là chính phủ Vichy.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

CÁC CƯỜNG QUỐC VÀ VIỆT NAM SAU THẾ CHIẾN 2 - Trần Gia Phụng

1.-  THẾ CHIẾN THỨ 2 CHẤM DỨT TẠI Á CHÂU

Lãnh tụ Đức Quốc Xã Adolf Hitler tự tử ngày 30-4-1945.  Đức Quốc Xã đầu hàng Đồng minh ngày 7-5-1945.  Thế chiến thứ 2 chấm dứt tại Âu Châu.

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

HỒ CHÍ MINH CẦU VIỆN NĂM 1950 - Trần Gia PhụngSau khi Hồ Chí Minh (HCM) cùng Mặt trận Việt Minh (VM) do đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) lãnh đạo, cướp chính quyền và thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ngày 2-9-1945, Pháp trở lui Việt Nam.  Hồ Chí Minh liền thương thuyết và ký hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) tại Hà Nội, đồng ý cho quân đội Pháp vào Bắc Kỳ.  Sau đó, HCM ký Tạm ước tại Paris (14-9-1946) để cho Pháp tái tục các hoạt động kinh tế, tài chính, giao thông, văn hóa trên toàn quốc Việt Nam.  Quân Pháp đến Hà Nội càng ngày càng đông, và áp lực nhà cầm quyền VM phải để cho Pháp kiểm soát an ninh Hà Nội.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

HÌNH CHIM TRÊN TRỐNG ĐỒNG LẠC VIỆT - Trần Gia Phụng1.-   XUẤT XỨ CỦA CHỮ “LẠC”

Tài liệu bằng văn bản quan trọng đầu tiên về chữ “lạc” trong danh từ “Lạc Việt” (Lo Yueh), cho đến ngày nay tìm thấy được, nằm trong đoạn văn của Giao Châu ngoại vực ký (sách của Trung Hoa) xuất hiện khoảng giữa đời Tấn (265-420), được nhiều sử sách trích dẫn, từ Thủy kinh chú (thế kỷ thứ 6) của Lịch Đạo Nguyên (Trung Hoa), đến An Nam chí lược (thế kỷ 13) của Lê Tắc (người Việt sống ở Trung Hoa), rồi các sách khác về sau nữa. 

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

MẮC LỪA BỌN DU CÔN - Trần Gia Phụng
VIỆT MINH CƯỚP CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI

Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng ngày 14-8-1945.  Trong lúc tình hình Hà Nội và Bắc Bộ xáo trộn, chính phủ Trần Trọng Kim cử bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn ra Bắc, thay mặt chính phủ giải quyết tại chỗ những vấn đề khẩn cấp.  Sau khi gặp các yếu nhân Hà Nội, Hoàng Xuân Hãn gởi điện về Huế, đề nghị lập một cơ cấu chính trị mới gọi là Uỷ ban Giám đốc Chính trị miền Bắc (Comité directeur de la politique du Nord). 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM - Trần Gia Phụng


lulut-1545-1389408020.jpg

(Phát quà cứu đói)                    

THU HỒI VÀ THỐNG NHẤT LÃNH THỔSau khi được thành lập, chính phủ đổi Bắc Kỳ thành Bắc Bộ, Trung Kỳ thành Trung Bộ, Nam Kỳ thành Nam Bộ, dầu lúc đó Nam Bộ chưa chính thức được sáp nhập vào trung ương. Trong phiên họp đầu tiên của nội các, luật sư Trần Văn Chương, bộ trưởng Ngoại giao, người cao tuổi nhất, được bầu làm nội các phó tổng trưởng (phó thủ tướng).  Trần Trọng Kim cử Trần Văn Chương ra Hà Nội thương lượng với tướng Yuichi Tsuchihashi, tổng tư lệnh quân đội Nhật, kiêm toàn quyền Đông Dương, về sáp nhập Bắc Kỳ vào Việt Nam.  Phía Nhật không trở ngại.  Ngày 2-5-1945 vua Bảo Đại cử Phan Kế Toại, xuất thân trường Hậu bổ Hà Nội và trường Thuộc địa Paris là trường chuyên đào tạo quan chức thuộc địa Pháp, nguyên tổng đốc Bắc Ninh, làm khâm sai Bắc Bộ.  Phan Kế Toại chính thức nhận chức tại phủ thống sứ cũ, nay được gọi là Bắc Bộ phủ, ngày 5-5-1945.

CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM CHÍNH PHỦ ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC VIỆT NAM ĐỘC LẬP - Gia Phụng
Sau khi vua Bảo Đại công bố Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11-3-1945, Phạm Quỳnh cùng toàn thể thượng thư sáu bộ trong triều đình Huế xin từ chức.  Vua Bảo Đại triệu tập nhân sĩ khắp nước đến gặp, để thăm dò việc thành lập chính phủ mới.

TRẬN HOÀNG SA, BIỂU TƯỢNG HỘI TỤ LÒNG YÊU NƯỚC (Trình bày tại San Jose ngày 17-1-2015) - Trần Gia Phụng
Trận Hoàng Sa ngày 19-1-1974 nổi tiếng chẳng những ở Việt Nam mà cả trên thế giới, vì trận Hoàng Sa cho thấy rõ ràng lập trường các bên tham chiến ở Việt Nam vào thời điểm xảy ra trận nầy.  Đặc biệt, trận Hoàng Sa là trận chiến chống ngoại xâm duy nhất trong cuộc chiến từ 1946 đến 1975 vừa qua.  Để thấy rõ đặc điểm nầy, xin lược qua tính chất các cuộc chiến Việt Nam.

BẢY CHỤC NĂM (1945-2015) BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ĐẦU TIÊN - Trần Gia Phụng


Trần Trọng Kim.jpgVào nửa đầu thế kỷ 20, trên thế giới, Đức xâm lăng Ba Lan ngày 1-9-1939.  Anh và Pháp quyết định tuyên chiến với Đức ngày 3-9-1939, khởi đầu thế chiến thứ hai (1939-1945).  Đức tấn công Pháp, chiếm Paris ngày 14-6-1940.  Yếu thế, Pháp ký hiệp ước đình chiến với Đức ngày 22-6-1940, theo đó Đức chiếm đóng miền tây bắc, khoảng 3/5 nước Pháp.  Chính phủ Pháp do thống chế Pétain lãnh đạo chỉ còn khoảng 2/5 nước Pháp về phía nam. 

CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI VẬN ĐỘNG THỐNG NHỨT ĐẤT NƯỚC - Trần Gia Phụng
HOÀN CẢNH CHÍNH TRỊVào thế kỷ 19, Pháp xâm lăng Việt Nam qua nhiều giai đoạn: Năm 1862, Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ.  Năm 1874 Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ.  Từ đây, sáu tỉnh Nam Kỳ trở thành thuộc địa của Pháp.   Trung và Bắc Kỳ, phần đất Việt Nam còn lại, bị Pháp bảo hộ bằng hòa ước 1883, rồi sửa đổi lại bằng hòa ước 1884.  Chú ý:  Dưới thời Pháp thuộc, Nam Kỳ theo hành chánh thuộc địa do Pháp trực tiếp cai trị.  Trung và Bắc Kỳ vẫn do nhà Nguyễn tiếp tục làm vua, theo nền hành chánh bảo hộ của người Pháp.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Lá Cờ Chính Nghĩa * - Trần Gia PhụngLời người viết: Sau khi bài “Mặt trời không bao giờ lặn bên trên lá Cờ vàng ba sọc đỏ” được đăng trên báo và đưa lên web, có một độc giả tự xưng là du học sinh Việt Nam gởi e-mail cho người viết và đưa ra hai câu hỏi:
     1) Tại sao người viết nói rằng lá Cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện năm 1948 chứ không phải 1954 khi đất nước bị chia hai?
     2)...Nếu người viết bảo rằng lá Cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính nghĩa thì người viết giải thích như thế nào về biến cố 1975? Xin cảm ơn anh du học sinh đã đặt câu hỏi. Sau đây là bài trả lời câu hỏi thứ nhất. Tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai trong số báo sau.

Trần Gia Phụng: Hoàng Sa Và Trường Sa Trong Hội Nghị San Francisco 1951


Thế chiến thứ hai chấm dứt năm 1945, nhưng cho đến năm 1951 Hội nghị tại San Francisco (Hoa Kỳ) giữa Nhật Bản và các nước Đồng minh mới diễn ra để Nhật Bản xác định lập trường hòa bình, từ bỏ chủ quyền trên các vùng đất Nhật Bản chiếm đóng trong thế chiến, bàn chuyện Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân và tù binh chiến tranh, cũng như quyết định chấm dứt quân đội nước ngoài chiếm đóng Nhật Bản và trao trả chủ quyền lại cho Nhật Bản.

Giới Thiệu Sách VIỆT SỬ ĐẠI CƯƠNG Tập I (Tái Bản) của Trần Gia Phụng


Vào giữa tháng 6, nhà xuất bản Non Nước Toronto tái bản sách Việt Sử Đại Cương tập I do tác giả Trần Gia Phụng biên soạn. Sách nầy in lần đầu năm 2004, nay in lần thứ hai. Trong lần tái bản, tác giả hiệu đính, bổ túc, và thêm vài chương mới cùng nhiều hình ảnh.