Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Lá Cờ Chính Nghĩa * - Trần Gia PhụngLời người viết: Sau khi bài “Mặt trời không bao giờ lặn bên trên lá Cờ vàng ba sọc đỏ” được đăng trên báo và đưa lên web, có một độc giả tự xưng là du học sinh Việt Nam gởi e-mail cho người viết và đưa ra hai câu hỏi:
     1) Tại sao người viết nói rằng lá Cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện năm 1948 chứ không phải 1954 khi đất nước bị chia hai?
     2)...Nếu người viết bảo rằng lá Cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính nghĩa thì người viết giải thích như thế nào về biến cố 1975? Xin cảm ơn anh du học sinh đã đặt câu hỏi. Sau đây là bài trả lời câu hỏi thứ nhất. Tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai trong số báo sau.

Trần Gia Phụng: Hoàng Sa Và Trường Sa Trong Hội Nghị San Francisco 1951


Thế chiến thứ hai chấm dứt năm 1945, nhưng cho đến năm 1951 Hội nghị tại San Francisco (Hoa Kỳ) giữa Nhật Bản và các nước Đồng minh mới diễn ra để Nhật Bản xác định lập trường hòa bình, từ bỏ chủ quyền trên các vùng đất Nhật Bản chiếm đóng trong thế chiến, bàn chuyện Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân và tù binh chiến tranh, cũng như quyết định chấm dứt quân đội nước ngoài chiếm đóng Nhật Bản và trao trả chủ quyền lại cho Nhật Bản.

Giới Thiệu Sách VIỆT SỬ ĐẠI CƯƠNG Tập I (Tái Bản) của Trần Gia Phụng


Vào giữa tháng 6, nhà xuất bản Non Nước Toronto tái bản sách Việt Sử Đại Cương tập I do tác giả Trần Gia Phụng biên soạn. Sách nầy in lần đầu năm 2004, nay in lần thứ hai. Trong lần tái bản, tác giả hiệu đính, bổ túc, và thêm vài chương mới cùng nhiều hình ảnh.