Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

ĐỊA DANH ĐÀ NẴNG - Trần Gia Phụng
Trước hết, tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức giao cho tôi công việc trình bày một đề tài văn hóa trong Đại hội đồng hương và thân hữu QN-ĐN vùng Toronto và phụ cận tối hôm nay.  Đề tài tôi xin trình bày là “Địa danh Đà Nẵng”.
                                                                                               
Đà Nẵng là thành phố lớn ở phía bắc tỉnh Quảng Nam.  Qua lịch sử, Đà Nẵng có tất cả năm (5) tên khác nhau: Đà Nẵng, Hàn hay Cửa Hàn, Tourane, Vũng Thùng, Thành phố Thái Phiên.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

CHUYỆN MỘT NGƯỜI QUẢNG NAM HAY CÃI - Trần Gia Phụng
Trong Đại hội Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Toronto năm vừa qua, có một người bạn đặt câu hỏi: "Ai là nhà văn trào lộng Quảng Nam tiêu biểu?  Tôi trả lời rằng theo nhiều người, thì đó là nhà văn Phan Khôi, vì Phan Khôi có nhiều đặc điểm của một người Quảng Nam hay cãi, ưa lý sự, hóm hỉnh, và cam đảm nữa. 

NGÀY SINH HỒ CHÍ MINH? - Trần Gia Phụng
Hiện nay, theo đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), ngày sinh chính thức của Hồ Chí Minh (HCM) là ngày 19-5-1890.  Tuy nhiên, có tài liệu cho biết HCM có nhiều ngày sinh khác nhau.