Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Còn Cộng sản thì còn Quốc hận - Trần Gia Phụng

http://4.bp.blogspot.com/-rXjS45kcC5M/VS90inpyVGI/AAAAAAAAHzQ/mpGNBOVvDHE/s1600/qh.jpg - Vui, buồn, thương, ghét, oán, hận là tâm lý thông thường của con người, và cũng theo tâm lý thông thường, qua thời gian, lòng người nguôi ngoai dần, sẽ bớt vui, bớt buồn, bớt thương, bớt ghét, bớt hận. Lâu hơn nữa, thời gian có thể xóa hết chuyện vui, buồn, giận, ghét, hận nơi con người, để rồi tất cả đi vào kỷ niệm… Tuy nhiên, riêng quốc hận 30-4, cho đến nay lòng người Việt không thể nguôi ngoai được mà mối quốc hận càng ngày càng tăng cao, càng đậm nét. 

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

CUỘC CHIẾN TẾT MẬU THÂN Ở HUẾ - Trần Gia Phụng
Thành phố bị CS chiếm lâu nhất và bị thiệt hại nặng nhất về nhân mạng cũng như tài sản là thành phố Huế.  Huế là tỉnh lỵ của tỉnh Thừa Thiên, cách sông Bến Hải và khu phi quân sự, ranh giới giữa Bắc và Nam Việt Nam, khoảng 80 cây số về phía nam.