Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Trần Trọng Kim nhận chức - Trần Gia Phụng

 
 
- Sau khi quân đội Nhật Bản ở Đông Dương đảo chính Pháp ngày 9-3-1945, đại sứ Nhật tại Huế là Massayuki Yokoyama đến yết kiến vua Bảo Đại (trị vì 1925-1945) tại điện Thái Hòa trong hoàng thành Huế sáng ngày 11-3, giải thích những hành động mới nhứt của Nhật Bản tại Việt Nam và tuyên bố muốn đem “Châu Á trả về cho người châu Á”. Yokoyama còn nói rằng ông ta có “nhiệm vụ dâng nền độc lập” lên vua Bảo Đại, đồng thời kêu gọi Việt Nam cùng các nước Đông Dương gia nhập khối Đại Đông Á do Nhật Bản đứng đầu. (Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, California: Xuân Thu, 1990, tr. 159.) Khối nầy do chính phủ Nhật Bản công bố thành lập ngày 1-8-1940.

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Báo SÀI GÒN MỚI Los Angeles Giới Thiệu Sách “Lịch Sử Sẽ Phán Xét” của GS Trần Gia Phụng - Đức Nguyễn

Tại các nhà sách ở Little Saigon vừa mới xuất hiện sách “Lịch sử sẽ phán xét” của tác giả Trần Gia Phụng, do nhà xuất bản Non Nước Toronto phát hành.  Không kể những tác phẩm tái bản, đâu là đầu sách thứ 22 của ông Trần Gia Phụng ở hải ngoại.
Sách dày khoảng 650 trang, tập trung 63 bài báo viết về cộng sản mà tác giả Trần Gia Phụng viết khoảng hơn 10 năm qua, đã đăng trên các báo ở hải ngoại.  Ngoài công việc viết sách sử học, ông Phụng còn viết báo về nhiều đề tài khác nhau.  Nay ông tập hợp riêng những bài báo chuyên về đề tài cộng sản và in thành một quyển sách.
Vì là những bài báo rời, nên toàn bộ sách nầy không có chủ đề thống nhứt từ đầu đến cuối như các sách khác của ông, mà chỉ là những vấn đề khác nhau xoay quanh đề tài cộng sản Việt Nam từ thời Hồ Chí Minh đến ngày nay.  Vì vậy, thật khó mà tóm lược nội dung quyển sách, nhưng đại khái gồm những bài viết về Hồ Chí Minh, về lịch sử đảng Cộng sản từ khi thành lập cho đến ngày nay, kể cả những bài viết về thời sự cộng sản trong nước hiện nay.