Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

CÓ TẬT GIẬT MÌNH - Trần Gia Phụng

Image result for Sách Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim


Một cơn gió bụi là hồi ký của Trần Trọng Kim (1883-1953), viết về đời ông khoảng thời gian 1942-1948, do nhà xuất bản Vĩnh Sơn ở Sài Gòn ấn hành năm 1969, dày 182 trang.  Đầu năm 2017, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Phương Nam Books ở Hà Nội in lại lần nữa sau khi đã “biên tập” kỹ càng.

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

DIỄN TIẾN TƯ TƯỞNG PHAN CHÂU TRINH (Trình bày tại Lễ Giỗ Phan Châu Trinh ngày 2-4-2017 tại Orange County) - Trần Gia Phụng


Image result for hình ảnh cụ phan châu trinh


Chữ “tư tưởng” có hai nghĩa; 1) Nghĩa rộng là hệ thống suy tư về những vấn đề trọng đại có tính thuần lý, nhằm hướng dẫn con người theo một đường lối nào đó, ví dụ tư tưởng Phật giáo, tư tưởng Thiên Chúa giáo…  2) Nghĩa hẹp là sự suy nghĩ hay ý kiến của một người về các vấn đề thông thường trong cuộc sống.  Sự suy nghĩ nầy sẽ hướng dẫn người đó hành động nhằm thực hiện các ý định của mình.  Phan Châu Trinh (PCT) là một nhà hoạt động hơn là một nhà lý thuyết, nên ở đây, xin trình bày diễn tiến tư tưởng PCT theo nghĩa thứ hai.

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

TRÒ CHUYỆN VỚI NHÀ NGHIÊN CỨU SỬ HỌC TRẦN GIA PHỤNG VỀ CHIẾN THẮNG NĂM KỶ DẬU 1789

quang-trung-2

Chương trình: Thế Giới Ngày Nay
Đài Phát Thanh Việt Nam
Oaklahoma City
Hồng Phúc phỏng vấn ngày 26-01-2017
Phát thanh ngày 28-01-2017


1.-   Hồng Phúc (câu hỏi số 1): .Thưa anh Phụng, năm nay là năm Đinh Dậu, chúng ta không sao quên được một năm Dậu trong lịch sử dân tộc, là năm Kỷ Dậu 1789, năm mà Vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào ngày Mồng Năm Tết tại Thăng Long.  Trước hết, xin anh cho nghe khái quát về nguyên nhân cuộc chiến vẻ vang này được diễn ra như thế nào?