Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

PHÁP TRỞ LẠI VIỆT NAM - Trần Gia Phụng
Thế chiến thứ hai bùng nổ ngày 3-9-1939.  Đức tràn chiến xa tấn công Pháp tháng 5-1940.  Thủ tướng Pháp Paul Reynaud, mới cầm quyền ngày 23-3-1940, liền từ chức ngày 16-6-1940.  Thống chế Henri Philippe Pétain lên thay, đứng ra điều đình với Đức.  Pétain ký hiệp định đình chiến với Đức tại Compiègne ngày 22-6-1940, giao cho Đức khoảng 3/5 nước Pháp ở phía bắc. Từ ngày 2-7-1940, chính phủ Pétain dời đô đến Vichy, quận hạt Allier, vùng Auvergne, miền trung nước Pháp, nên thường được gọi là chính phủ Vichy.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

CÁC CƯỜNG QUỐC VÀ VIỆT NAM SAU THẾ CHIẾN 2 - Trần Gia Phụng

1.-  THẾ CHIẾN THỨ 2 CHẤM DỨT TẠI Á CHÂU

Lãnh tụ Đức Quốc Xã Adolf Hitler tự tử ngày 30-4-1945.  Đức Quốc Xã đầu hàng Đồng minh ngày 7-5-1945.  Thế chiến thứ 2 chấm dứt tại Âu Châu.