Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

HIỆN TƯỢNG NGỤY TẠO LỊCH SỬ (Trình bày tại Lễ Khai mạc Trại Việt 2000-16, Dallas tối 14-10-2016)Kính thưa quý vị quan khách,
Thưa anh chị em,
Lịch sử là quá khứ của loài người.  Không ai có thể trở lui quá khứ để sửa đổi chuyện đã qua, nên để phục vụ mưu tính riêng, có người ngụy tạo lịch sử.  Việc ngụy tạo lịch sử có thể chia thành hai nhóm: nhóm cá nhân và nhóm chính sách.

TẢN MẠN VĂN HỌC - NÓI CHUYỆN VỚI TÁC GIẢ TRẦN GIA PHỤNG (Santa Ana 29-7-2016)

 


 Chân dung đại tá Hồ Ngọc Cẩn

Nguyễn Mạnh Trinh vào chuyện:  Ngày 14-8-1975,  Đại tá Hồ Ngọc Cẩn bị  cộng sản (CS) đưa đi xử tử tại sân vận động Cần Thơ. Trước khi hành hình, quân CS hỏi ông có nhận tội không thì Đại tá Hồ Ngoc Cẩn trả lời: “Nếu tôi thắng trong cuộc chiến tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không hạ nhục các anh như các anh bôi lọ tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Các anh không một ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phán xét các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi các anh cứ giết đi. Không cần phải bịt mắt.” Ngay sau đó, ông la lớn: “Đả đảo Cộng Sản! Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm.”  (Đã có nhiều nhân chứng hiện nay còn sống đã kể lại gương tiết liệt này.)