Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

TRẬN HOÀNG SA, BIỂU TƯỢNG HỘI TỤ LÒNG YÊU NƯỚC (Trình bày tại San Jose ngày 17-1-2015) - Trần Gia Phụng
Trận Hoàng Sa ngày 19-1-1974 nổi tiếng chẳng những ở Việt Nam mà cả trên thế giới, vì trận Hoàng Sa cho thấy rõ ràng lập trường các bên tham chiến ở Việt Nam vào thời điểm xảy ra trận nầy.  Đặc biệt, trận Hoàng Sa là trận chiến chống ngoại xâm duy nhất trong cuộc chiến từ 1946 đến 1975 vừa qua.  Để thấy rõ đặc điểm nầy, xin lược qua tính chất các cuộc chiến Việt Nam.
<!--m-->TÍNH CHẤT CÁC CUỘC CHIẾN VIỆT NAMCộng sản Việt Nam (CSVN) thường tuyên truyền rằng cuộc chiến 1946-1954 là cuộc kháng chiến chống Pháp của toàn dân.  Thật ra, vấn đề không đơn giản như vậy, vì nguyên nhân đầu tiên đưa đến cuộc kháng chiến 19-12-1946 bắt nguồn từ việc CSVN lừa phỉnh cho dân tộc Việt Nam hy sinh chiến đấu để Hồ Chí Minh (HCM) và lãnh đạo CS có cơ hội chạy trốn khỏi Hà Nội trước khi suýt bị Pháp bắt.Nguyên khi ra mắt chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ngày 2-9-1945 tại Hà Nội do mặt trận Việt Minh (VM) và đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) lãnh đạo, HCM đưa ra ba lời thề, trong đó lời thề thứ ba là sẽ chống Pháp đến cùng nếu Pháp trở lui.  Tuy nhiên khi Pháp trở lui, sợ mất quyền lãnh đạo chính trị, đồng thời để rảnh tay tiêu diệt các đảng phái đối lập, HCM, đảng CSVN cùng VM không chống Pháp như lời thề ngày 2-9, mà thỏa hiệp với Pháp và ký hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, hợp thức hóa sự hiện diện của quân Pháp ở Đông Dương.  Chẳng những thế, để được chắc chắn yên thân hơn, HCM còn qua Paris, xin ký với Pháp Tạm ước (Modus Vivendi) ngày 14-9-1946, để cho Pháp tái tục các hoạt động kinh tế, tài chánh, giao thông, văn hóa trên toàn quốc Việt Nam. (Lời thề phỉnh gạt.)Khi quân đội Pháp đến Hà Nội khá đông, xảy ra những cuộc đụng độ giữa quân Pháp và VM.  Pháp

buộc VM phải để cho quân đội Pháp kiểm soát an ninh ở Hà Nội.  Nếu để cho Pháp kiểm soát an ninh thì sinh mệnh lãnh đạo đảng CSĐD và chính phủ VM đang ở Hà Nội, hoàn toàn nằm trong tay Pháp, dễ dàng bị Pháp bắt.  Lo sợ điều đó, nhưng cũng không còn thương thuyết được với Pháp, và không lẽ nhục nhã bỏ trốn khỏi Hà Nội, nên đảng CSĐD và HCM quyết định tấn công Pháp, kêu gọi toàn quốc kháng chiến tối 19-12-1946, đổ gánh nặng chiến tranh lên vai toàn dân, để có lý do chạy  thoát khỏi Hà Nội.  Người Việt vốn yêu nước và có tinh thần chống ngoại xâm, nghe lời kêu gọi kháng chiến, liền đứng lên đáp lời sông núi mà không biết là đã bị CSĐD lừa phỉnh và kích động. (CSĐD lừa phỉnh lý do kháng chiến.)Cuộc chiến bùng nổ tối 19-12-1946 là cuộc chiến giữa Pháp và đảng CSĐD chứ không phải giữa Pháp và dân tộc Việt Nam.  Hồ Chí Minh họp Trung ương đảng CSĐD tại Vạn Phúc (Hà Đông) trong hai ngày

18 và 19-2-1946 và quyết định tuyên chiến với Pháp chứ không hỏi ý kiến Quốc hội hay Ban Thường vụ Quốc hội.  Lợi dụng tình hình xáo trộn, CSĐD tiêu diệt tất cả những thành phần theo chủ nghĩa dân tộc, không cộng sản.  Ba năm sau (1949), những thành phần quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc quy tụ trở lại chung quanh cựu hoàng Bảo Đại, thành lập chính thể Quốc Gia Việt Nam (QGVN), và ở thế phải liên kết với Pháp chống cộng sản.  Từ đây (1949), chiến tranh giữa VMCS và Pháp trở thành chiến tranh ý thức hệ giữa cộng sản và quốc gia, kéo dài cho đến năm 1954 với hiệp định Genève ngày 20-7-1954.  Hiệp định nầy chia hai Việt Nam: VNDCCH ở phía bắc và QGVN ở phía nam vĩ tuyến 17.Sau hiệp định Genève, CS cài người, giấu súng ống ở lại miền Nam, vi phạm hiệp định Genève, nhưng

VNDCCH hay Bắc Việt Nam (BVN) núp dưới chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”, lấy cớ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) hay Nam Việt Nam (NVN) không tôn trọng hiệp định Genève, phát động chiến tranh lần nữa, xâm lăng NVN vào cuối 1960.  Tuy nhiên, theo Lê Duẫn, thư ký thứ nhứt đảng Lao Động (LĐ), tức đảng CSĐD, lần nầy BVN đánh NVN là đánh cho TC, đánh cho Liên Xô, làm nhiệm vụ quốc tế.Như thế, năm 1946 CSVN phỉnh gạt dân tộc Việt Nam, mở cuộc chiến nói là chống Pháp nhưng thật sự chỉ để lãnh đạo CSVN trốn thoát khỏi Hà Nội vì không còn thỏa hiệp được với Pháp.  Năm 1960, lại phỉnh gạt chuyện VNCH vi phạm hiệp định Genève và nhất là phỉnh gạt “chống Mỹ cứu nhước” để đưa dân tộc vào chiến tranh lần nữa.  Cả hai cuộc chiến đều không phải là cuộc chiến chống ngoại xâm. TRUNG CỘNG ĐỘT PHÁ XUỐNG ĐÔNG NAM ÁĐảng CSĐD rồi đảng LĐ thành công trong chiến tranh từ 1946 đến 1975 là nhờ viện trợ lớn lao của khối cộng sản quốc tế, trong đó quan trọng là Trung Cộng (TC). Ngay từ đầu, TC viện trợ cho CSVN một cách hào phóng không phải vì nghĩa vụ QTCS, mà vì những âm mưu thâm hiểm, điển hình là tuyên cáo về lãnh hải của TC ngày 4-9-1958, bao gồm cả hai hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa củaViệt Nam.Đáp lại tuyên cáo của TC, công hàm Phạm Văn Đồng (PVĐ) ngày 14-9-1958 thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của TC nhắm mục đích: 1) Vừa để trả nợ cũ thời chiến tranh 1946-1954. 2) Vừa để chuẩn bị vay nợ mới, nhằm tiến đánh VNCH hay NVN.  Tháng 10-1959, PVĐ qua Bắc Kinh cầu viện TC.  Tháng 11-1959, TC đưa một phái đoàn sang BVN trong hai tháng, nghiên cứu tất cả những nhu cầu cần thiết của BVN.  Tháng 5-1960, lãnh đạo BVN và TC hội họp ở Hà Nội và Bắc Kinh để thảo luận chiến lược tấn công NVN. (Qiang Zhai, China & the Vietnam Wars, 1950-1975, The University of Carolina Press, 2000, tt. 82-83.)  Trong Đại hội III đảng LĐ tháng 9-1960, BVN quyết định tấn công NVN.Các lãnh tụ TC không khác gì các vua chúa Trung Hoa ngày xưa, luôn luôn nuôi mộng bành trướng xuống ĐNÁ.  Lịch sử cho thấy quân đội Trung Hoa không thắng được quân đội Đại Việt bằng đường bộ.  Hơn nữa, từ sau thế chiến thứ hai, bang giao quốc tế càng ngày càng phát triển; dù là một nước lớn cũng khó trực tiếp đưa quân xâm lăng nước khác như thời xưa, nên lần nầy TC tìm cách chiếm lĩnh các hải đảo trên Biển Đông, dựa vào hạm đội và hỏa pháo, là hai điều mà TC nắm ưu thế đối với Việt Nam.Nhân cơ hội VNCH bận rộn chống đỡ những cuộc tấn công càng ngày càng mạnh mẽ của CSVN sau hiệp định Paris (27-1-1973) trong lúc Hoa Kỳ rút quân về nước và cắt giảm viện trợ cho VNCH, TC đánh chiếm Hoàng Sa của VNCH trên Biển Đông ngày 19-1-1974.  VNDCCH không phản đối mà chỉ làm thinh vì công hàm PVĐ ngày 14-9-1958 đã thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc TC.CUỘC CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂMTuy biết lực lượng không cân sức, nhưng Hải quân VNCH vẫn cương quyết bảo vệ Hoàng Sa.  Thiếu tá

Ngụy Văn Thà và đồng đội xông pha chống ngoại xâm và hy sinh trên chiến trường.  Trận Hoàng Sa là tấm gương sáng chói về sự chiến đấu anh dũng của Hải quân VNCH nói riêng và Quân đội VNCH nói chung để bảo vệ đất nước. Đặt trận Hoàng Sa trong toàn bộ cuộc chiến 1946-1975, mới thấy rõ trận Hoàng Sa là trận chống ngoại xâm duy nhất, do VNCH cương quyết chống TC xâm lăng.  Cuộc chiến Hoàng Sa phản ảnh lý tưởng của quân lực VNCH là chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ tự do dân chủ cho đất nước.  Quân lực VNCH không chiến đấu vì một cá nhân, một đảng phái, một tôn giáo hay một chủ nghĩa chính trị, không làm tay sai cho ngoại bang, mà chỉ chiến đấu vì Tổ quốc. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) hay Bắc Việt Nam (BVN) không có mặt trong trận Hoàng Sa, nhưng VNDCCH là thủ phạm dẫn đường cho TC đến Hoàng Sa.  Từ năm 1950, HCM cầu viện TC để chống Pháp.  Sau đó, từ năm 1959, BVN nhờ TC viện trợ quân nhu, võ khí nhằm xâm lăng NVN.  Từ tháng 6-1965, TC gởi qua BVN 320,000 quân để bảo vệ các tỉnh thành phía bắc trong khi quân đội CSVN kéo xuống phía nam.  (Qiang Zhai, China & the Vietnam Wars, 1950-1975, The University of Carolina Press, 2000, tr. 135.)  Thật là ngu xuẩn khi nhờ cậy một tên ăn cướp giữ nhà, nhất là tên cướp nầy là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, đã từng nhiều lần xâm lăng cướp phá Việt Nam.  Tên ăn cướp giữ nhà càng có hoàn cảnh thuận tiện dòm ngó đất đai, nhà cửa, tài sản, rồi lập kế hoạch ăn cướp.Đây là lần đầu tiên TC chiếm được hải đảo của Việt Nam, mở cuộc đột phá xuống Biển Đông, nhằm kiếm đường tiến xuống Đông Nam Á (ĐNA).  Từ năm 1974, TC càng ngày càng hung hăng trên đại dương, đe dọa toàn bộ khu vực ĐNA. Điều nầy càng cho thấy công lao của VNCH và quân đội VNCH ngăn chận sự bành trướng của chủ nghĩa CS xuống phía Nam.  Nhờ sự hiện diện của VNCH trong 21 năm mà các nước ĐNÁ có thời gian phục hồi sau thế chiến, để kịp đối phó với nguy cơ cộng sản từ TC. Điều nầy cũng càng làm nổi bật tội phản quốc của CSVN, đem xương máu dân tộc làm tay sai cho CSQT, đưa đường cho TC xuống Hoàng Sa, rước voi về giày mộ tổ tiên.  Nếu BVN đừng làm tay sai cho TC, đừng tấn công VNCH, thì VNCH phát triển mạnh mẽ, chẳng những có thể đủ sức chống lại TC trên biển, mà có thể giúp cả BVN bảo vệ Nam Quan và thác Bản Giốc chống lại TC xâm lăng.BIỂU TƯỢNG HỘI TỤ LÒNG YÊU NƯỚCTrước đây, CSVN che giấu công hàm PVĐ và trận Hoàng Sa ngày 19-1-1974, kết án quân dân cán chính VNCH là ngụy quân, ngụy quyền, “tay sai đế quốc Mỹ”.  Tuy nhiên, hiện nay nhờ truyền thông điện tử rộng rãi, càng ngày dân chúng toàn quốc càng biết rõ sự thật về biến cố Hoàng Sa và nhận ra rằng: 1)  Chế độ VNCH và quân lực VNCH ở thế tự vệ, chiến đấu bảo vệ quê hương, tự do, độc lập cho chính mình, chống ngoại xâm, quyết tâm bảo vệ Hoàng Sa, không làm tay sai cho bất cứ ngoại bang nào, rõ ràng là một chế độ chính nghĩa và một quân lực chính nghĩa. 2)  Câu khẩu hiệu “chống Mỹ cứu nước” của CSVN trở thành lời mỉa mai cay đắng cho những tử sĩ CSVN bỏ mình trong cuộc chiến vừa qua, vì ngày nay dân Việt Nam nhận ra rằng Hoa Kỳ (HK) không phải là đế quốc xâm lăng.  Hoa Kỳ giúp nhiều nước sau thế chiến thứ hai như Đức, Nhật Bản, Triều Tiên … phục hưng kinh tế mà không xâm lăng, chiếm đất nước nào.  Hoa Kỳ đến NVN để giúp NVN xây dựng và phát triển sau 1954.  Khi BVN tấn công NVN năm 1960, thì 5 năm sau, HK mới đem quân vào NVM năm 1965, giúp NVN tự vệ chống BVN tại NVN chứ không xâm lăng BVN.  Đại đa số dân chúng Việt Nam trong nước hiện nay đang mong HK trở lại Việt Nam để giúp phục hưng đất nước. 3)  Chế độ CSVN định nghĩa rằng “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) tức CSVN, về đối nội thì độc tài đảng trị toàn trị, về đối ngoại thì công hàm PVĐ là công hàm bán nước, đảng CSVN khiếp nhược trước TC, làm tay sai cho CSQT vì chính Lê Duẫn nói: BVN đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho TC.  Trung Cộng, một nước XHCN anh em, còn chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển của Việt Nam.  Như vậy nếu yêu XHCN thì chỉ bị độc tài áp bức, và dần dần tổ quốc còn mất đất, mất đảo, mất biển thì làm sao gọi là yêu nước?  Tình yêu nước chân chính là phải chiến đấu bảo vệ tổ quốc Việt Nam như Hải quân NVN đã chiến đấu trong trận Hoàng Sa ngày 19-1-1974, thì mới gọi là yêu nước. 4) Trung Cộng không phải là nước XHCN thân hữu như lời CSVN tuyên truyền, mà TC là kẻ thù xâm lược như các vua chúa Trung Hoa ngày xưa.   Do các lẽ trên đây, dân chúng trong nước ngày nay, nhất là giới trẻ càng ngày càng tĩnh ngộ, ca tụng lý tưởng tự do dân chủ và độc lập của VNCH, đồng thời ca tụng chiến công HoàngSa chống TC xâm lược.Sinh viên Lê Trung Thành đã viết: "Các anh ơi!Các chị ơi!  Các mẹ ơi! Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập, tự do, hạnh phúc.” (đăng trên các web site13-03-2009.)  Một nhà tranh đấu trẻ tuổi khác thì đề cao chính nghĩa quân đội VNCH, và đi đến kết luận: "Tôi gọi họ là những anh hùng.” (Đặng Chí Hùng, “Tôi gọi họ là những anh hùng”, Dân làm báo 30-3-2013.).  Tương tự như thế, một người dân Hà Nội viết: “Người ta gọi các anh là “quân ngụy”,/ Bởi các anh là lính Việt Nam Cộng Hòa./ Nhưng tôi gọi các anh là liệt sĩ,/ Bởi các anh ngã xuống vì Hoàng Sa.” (http://phanduykha.wordpress.com, Phan Duy Kha, “Sẽ có một ngày lấy lại Hoàng Sa”, 14-1-2014.) Vì vậy, có thể nói trận Hoàng Sa trở thành biểu tượng hội tụ lòng yêu nước của toàn thể người Việt trong nước, bắc cũng như nam, để cùng nhau tranh đấu giải thể chế độ phản quốc CSVN.  Nhiệm vụ của chúng ta ở Hải ngoại là tích cực yểm trợ tinh thần cũng như vật chất tất cả những cuộc tranh đấu bất bạo động của dân chúng trong nước đòi hỏi tự do dân chủ, nhân quyền và dân quyền, nhằm giải thế chế độ CSVN. THỬ NHÌN VỀ TƯƠNG LAIThế là TC đã chiếm được Hoàng Sa.  Là người Việt Nam, ai cũng muốn giành lại lãnh thổ đã mất.  Trong hiện tình đất nước, giành lại Hoàng Sa thật là khó khăn vì phải qua hai cửa ải, hai giai đoạn.Thứ nhứt là CHXHCNVN.  Về pháp lý, tuy nắm được đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, nhưng CHXHCNVN vốn làm tay sai cho TC, không dám kiện TC ra Tòa án quốc tế để đòi lại Hoàng Sa, mà chỉ đưa vấn đề đến Tổ chức trọng tài quốc tế (AIA : Association for International Arbitration) để tìm giải pháp dàn xếp, và ngày 19-11-2014, thủ tuớng CSVN chỉ dám tuyên bố “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”.  Trong khi đó, CSVN thẳng tay đàn áp những cuộc biểu tình, những bloggers, face-books chống TC, trấn áp tinh thần yêu nước của dân chúng.  Vì vậy dứt khoát là phải chấm dứt chế độ CSVN, mới thoát ra khỏi những cam kết ngầm của HCM khi cầu viện TC năm 1950, hủy bỏ công hàm PVĐ ngày 14-9-1958, chấm dứt mật ước Thành Đô của tập đoàn Nguyễn Văn Linh năm 1990, chấm dứt cảnh lệ thuộc TC.  Khi đó, mới có thể chống TC và kiện TC ra tòa án quốc tế. Thứ hai, TC hiện đang trổi dậy và rất hưng thịnh.  Tuy nhiên trong sự hưng thịnh hiện nay, về đối nội TC cũng gặp bất ổn vì dân chúng trong nước ngấm ngầm tranh đấu chống độc tài, và vì các sắc dân chung quanh bị TC sáp nhập như Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng luôn luôn tìm cách nổi lên đòi độc lập.  Về đối ngoại, chính vì đang hưng thịnh, quá tự tin, TC hung hăng, chẳng những khiêu khích các nước láng giềng, mà vào tháng 5-2009, TQ gởi cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, một công hàm yêu cầu chuyển cho tất cả hội viên LHQ, rằng TC có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các hải đảo trên Biển Đông và các vùng biển liền kề, kèm theo bản đồ 9 khúc do TC thực hiện, nối liền các hải đảo mà TC tự cho là của TC trên Biển Đông. [Tức đường chữ U hay Lưỡi bò.]  Năm 2011, TC gởi cho LHQ một công hàm nữa, cũng gần giống công hàm trước, yêu cầu thông báo cho toàn thể hội viên LHQ.Chẳng những Nhật Bản và các nước Đông Nam Á không chấp nhận, mà HK cũng phản đối.  Một mặt, ngày 4-12-2014, Hạ viện HK thông qua với đa số 100% nghị quyết H.RES.744, nhấn mạnh cần phải tìm giải pháp hòa bình trên nền tảng luật pháp quốc tế trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, hải đảo trên Biển Đông.  Mặt khác, ngày 5-12-2014, Bộ Ngoại giao HK đưa ra Bản nhận định dài 24 trang về yêu sách đường chữ U của TC.  Câu kết luận cuối cùng của bản nhận định như sau: “…đòi hỏi về đường chữ U [đường lưỡi bò, đường 9 khúc]  không phù hợp với luật quốc tế về biển.” (Nguyên văn: “… its dashed-line claim does not accord with the international law of the sea.”)  Hiện nay, TC chủ trương không đồng minh với ai cả, kể cả CHXHCNVN và Bắc Triều Tiên, nên TC chẳng có bạn bè hay đồng minh.  Nếu có một biến cố xảy ta ở nội địa TC, hoặc nếu có một cuộc tranh chấp  kinh tế trong tình hình giá xăng dầu đang giảm mạnh hiện nay ảnh hưởng khá lớn đến tình hình thế giới, hay một biến cố ngoại giao bất ngờ bùng nổ, các nước liên minh đánh TC hay áp lực TC bằng những biện pháp kinh tế như hiện đang áp lực Nga, thì TC có thể sẽ đổ vỡ thành nhiều mảnh như Liên Xô trước đây.  Khi đó, Việt Nam mới có thể lợi dụng thời cơ, chiếm lại Hoàng Sa và Trường Sa. Điều nầy khó xảy ra, nhưng trong hoàn cảnh thế giới đầy biến động như ngày nay, các quốc gia trên thế giới rất dễ bị chao đảo, khi thịnh khi suy.  Nếu sự hưng thịnh dựa trên tự do, công bằng, dân chủ, pháp trị thì sự hưng thịnh sẽ lâu bền.  Ngược lại, sự hưng thịnh dựa trên độc tài, đảng trị, bạo lực, cường quyền, hiếu chiến, thì sẽ rất mau suy đồi.  Ví dụ Quốc xã Đức, Phát-xít Ý, quân phiệt Nhật.  Riêng Cộng sản Liên Xô, tuy lâu dài hơn một chút, nhưng rồi cuối cùng cũng sụp đổ. KẾT LUẬNDo hoàn cảnh chính trị thế giới, VNCH tạm thời thất bại năm 1975, nhưng, chính nghĩa dân tộc, lý tưởng tự do dân chủ của VNCH luôn luôn là chân lý sáng ngời chẳng những của người Việt Nam mà của cả nhân loại, chắc chắn sẽ có ngày được phục hưng.  Tuy là kẻ thắng cuộc năm 1975, nhưng VNDCCH rồi CHXHCNVN do đảng CSVN điều khiển, là một chế độ độc tài toàn trị ở trong nước, nhưng lại khiếp nhược và làm tay sai cho bắc phương cường bạo, để mất đất mất biển do tổ tiên để lại.  Hiện nay ở trong nước, dân chúng đang truyền nhau câu châm ngôn: "Con ơi nhớ lấy lời cha, / Hễ còn cộng sản, Hoàng Sa còn Tàu.”  Vì vậy, muốn đòi lại đất đai, đòi lại quần đảo đã mất vào tay TC, chỉ còn con đường duy nhất là tìm cách giải thể chế độ CSVN.Chế độ CSVN càng khiếp nhược trước TC, toàn dân Việt Nam càng thương tiếc những chiến sĩ Hoàng Sa.  Trận Hoàng Sa là trận chiến đặc biệt vì đó là trận chiến bảo vệ tổ quốc của Quân đội VNCH chống lại TC xâm lăng trong cuộc chiến 30 năm (1946-1975) vừa qua. Sự hy sinh của Ngụy Văn Thà và đồng đội trong trận hải chiến Hoàng Sa là thiên anh hùng ca bất tử, oai hùng như lời thề quyết chiến thuở Diên Hồng năm xưa.  Chính nhờ sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ Hải quân VNCH, trận Hoàng Sa trở thành biểu tượng hội tụ lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam ngày nay, và là điểm son mãi mãi chói rạng trong lịch sử dân tộc mà người Việt đời đời ghi nhớ. TRẦN GIA PHỤNG

(San Jose, 17-1-2015)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét